SOCIETAS MONTIS SOLIS   

SkriftOverSigt (SOS)

  S.M.S.-termer  

 

 

Diverse S.M.S. Skrifter 

i foreløbig fragmentarisk form (F.F.F.)

 

© Copyright Seriøs Manuskript Service (S.M.S.) ©

Kapitlerne 1 - 2 - 3 - 4  - Grundlaget for S.M.S. manifesteringen 1987-2012 
S.M.S.-rullerne Gruppe-rullerne Fest-rullerne Ritual-rullerne -
Appendikserne 1 - 4 - 5 - Arbejdsområder under S.M.S.-manifeteringstiden
Skole-rullerne - - Resonans-rullerne Hypnose-rullerne
Manualerne 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - De kendte divinariske visdomsruller:
Rune-rullerne Tarot-rullerne Mo-rullerne I-Ching-rullerne Ifa-udu-rullerne
Supplementerne 2 - 3 - 4 - Hvad man talte om i de år: UFOer, Synkronicitet & Engle
- Ufo-rullerne Serielov-rullerne Engle-rullerne -
Exhibioerne 1 & 2 - To musikalske efterspil
Edda-rullerne   Beast-rullerne

Udkast til Forord til Forenings-rullerne (F.T.F.)

På dette sted samlede i sine fjerne tider Societas Montis Solis (S.M.S.) sine indsigter i:
  fornetidernes forståelser (FT.F) angående åndsvidenskab, psykisk forskning, parapsykologi, spiritualitet, magik og tilstødende felter.

Forskellige grupperinger af mennesker med levende interesse for disse emner havde og har i perioder over århundrerne, ja i årtusinder faktisk jo i de næsten 100.000 år op til S.M.S.-manifesteringstiden samarbejdet herom.

Se, det ord: "S.M.S.-manifesteringstiden" har en særlig betydning for og i S.M.S.-rullerne, dén kommer igen og igen. Med et rimeligt overslag løb den periode, det vindue hvor den slags sol slog hvirvler på ruden, den tid gik fra august 1987 og frem til december 2012. 

Blandt mange andre forklaringsmodeller i de år betød Maya-folkets kalender meget for brede dele af de spirituelle miljøer. I august 1987  afholdtes verden over "Den harmoniske Konvergens" - perioden hvor mange systemer og tanker ville indgå forbindelse (konvergens) og starte en hel ny højere form for civilisation -  millioner deltog; for nogle blev det nedtællingen: De sidste 25 år inden maya-folkets "endedato", hvorfra verden ville fremstå fuldstændigt fornyet og forandret med sine mennesker på et langt højere stade og foran en lang periode med fremskridt og alt det der. Man må forstå, at videnskaben endelig så småt begyndte at forstå lidt af mayafolkets skrift- og billedsprog i de år. I det hele taget blev man i den tid meget klogere på lige dét forhistoriske folks kultur og skriftsprog, som man altså endelig i nogen grad lærte at tyde. 

For den professionelle maya-forsker betyder "endedatoen 23/12-2012" netop kun det: En endedato! Beregnet omkring et vintersolhverv -: Og det i et system hvis startdato ligger omkring den 12. august 3114 før  De ser - ligesom de mere profant tvivlende postulatører der siden vurderede, hvad man i de åndsvidenskabelige miljøer sagde dengang (både i 1987 & 2012) - kun disse datoer som nødvendige skæringspunkter i de forskellige kalendersystemer disse folkeslag brugte, og det har de ret i; samtidigt med at hverken de eller andre benægter, at i netop perioden omkring år 3114 før Kristus, ser det ud til at flere store stammefolk i mellem-Amerika (og også i Europas "Trypillia-kultur") gik fra en lavere jæger- og samlerkultur til en kultur med afgrødedyrkning, husdyrhold, pottemageri og, nå ja: Avanceret videnskab herunder især kronologi, astronomi samt matematik og symboldannelse i arkitektur, kunst og sprog. - Og nå ja igen, måske passer det nok, at solen på de skæringsdatoer ved begyndelsen og ved enden kunne observeres på linje (i konjunktion) med mælkevejens centrum som baggrund, det centrum, jo, der rent faktisk holder solsystemet og tidens gang på plads (noget som det flotte første fotografi af "det sorte hul i galaksens centrum" fra den periode jo underbyggede fint).

Nu må eftertidens læser, der så fint læser her - her i indledningen til disse S.M.S.-ruller fra "de store S.M.S.-manifesteringsår" - denne læser må så selv om, om vedkommende enten vil sige: "Sikke noget vrøvl: Der skete jo ingen konvergens, ingen overgang til en helt ny tidsperiode og kultur i og efter den tid!" Eller om vedkommende mere realistisk kan indse, at: "Nå ja, de havde heldet med sig de der S.M.S.-folk, og mere eller mindre tilfældigt forandrede verden sig fuldstændigt fra de år i slutten af 1980erne  hvor "ny teknologi", "computer-teknologi" og "tekstbehandling" gjorde det muligt, let og omkostningsfrit at dokumentere de mange arbejder og initiativer, som voksede frem under "konvergensen" og siden så samledes her i disse ruller under Societas Montis Solis (S.M.S.)".

De overleverede skrifter fremstod længe netop som et sæt løse rapporter fra disse og sådanne arbejder. Først hen på slutningen af perioden - fra omkring august-september 2001  - forelå de udførte arbejders rapporter med omskrivninger og opsætning i den nu "Internetbaserede" virkelighed altså "på nettet" -: Tidens nyeste nutid dengang: Det siden så velkendte særlige elektroniske siderulleformat (S.E.S.) - heraf navnet "Rulle" for de overlevende og hermed overleverede skrifter - "ruller" hed de, da de første skrivere satte fjerene til papir og "ruller" hed bøgerne nu igen, da de første elektroniske skrivere satte tasterne til skærmene.

Tak blev så her igen-igen med kyshånd bragt i første omgang til de professionelle, som over årene aktivt støttede Generalsekretæren, Per Åstrup Olsen, blandt andet inderkredsene omkring: Strubes Forlag & Boghandel samt Det Ukendtes Boghandel og Forlaget SphinX, der, dengang de stadig fandtes, skaffede mange af de anvendte bøger og udstak en del af de behandlede områder, samt formidlede kontakt til de interesserede og dermed relevante aktører på områderne.

Så, hvordan dén sag nu end vendes eller drejes, så fremkom S.M.S.-rullerne altså fra landets (og på nogle punkter verdens) førende folk indenfor disse spirituelle områder. I starten havde vi - "vi" i det Ukendtes Boghandel - naturligvis en økonomisk interesse i, at folk benyttede de omfattende bibliografier til at hjemtage de anbefalede skrifter, men "nettet" havde jo ikke eksisteret længe, før netbaseret boghandel havde lukket både den butik og stort set alle andre boglader på planeten, dog de nye internetboghandlere kunne - nu i 2021 - stadig sagtens skaffe de fleste af de mange bøger i boglisterne (til en bedre "boghandlerdollar" end nogen fysisk butik), dog brug blot de tilføjede boglister - som ikke dog blev redigeret eller omskrevet eller opdateret, inden viduet igen lukkede i august 2021.

Og tak blev så igen her mange år senere endnu engang overbragt til de mange, der medvirkede dengang (D.M.D.) og så siden saligt forsvandt i årenes store åndedrag (Å.S.Å). Dog primært udførte Generalskretæren både dengang da og siden så det her for nu foreliggende (F.N.F) rullearbejde inspireret af og i samarbejde med de tre traditionelle mestre bag enhver respektabel forsamling af denne slags i tilfældet med S.M.S. -: Pelle Bull, Peter Eliot Juhl og Stig Agermose.

Societas Montis Solis (S.M.S.) SoelBiergSelSkaBet så sig selv (S.S.S.) som et åbent forskningsfællesskab,
der arbejdede bredt til alle sider indenfor de åndsvidenskabelige miljøer men stod  frit og selvstændigt,
samt kun byggede på den videnskabelige metode og den personlige interessepuls (P.IP)
 uden særlige religiøse, filosofiske, politiske, gruppemæssige eller økonomiske hensyn.

Dog, efterhånden som generalsekretæren fik redaktionel almagt over materialet og tidens mennesker vendtes andenvejs,
blev det klart, at Asatro og Thelema ofte - uden meningsforstyrrelse for læsningen - fik mange afgørende ord bragt til teksts,
hvilket jo også tydeligt fremgår af de to musikalske efterspil i ekshibioerne. 


Og S.M.S.manifeteringstidens mirakel - set fra skriverens synspunkt: Det at "det skrevne" ikke blot som førhen ville forsvinde som småoplag, smalle genoptryk og kopier i få eksklusive samlinger og forsamlinger, men ville kunne få en mangfoldighed af fremstillinger i et relativt tidsubegrænset univers: Det store elektroniske spind som brød frem under den myndige manen, der sprang af arbejdets karakter.

Det betyder jo så også problemer: 

På den anden side - og med mere tyngde af goodwill:

Dette steds skat af skrifter (S.A.S.) befandt sig under langsom men sikker opbygning som sådan fra 10året før Internettets opkomst (fra omkring 12/8-1987) og frem til 12/8-2012, hvor Internettet fandtes så meget, at Selskabets skat af skrifter (S.A.S.) havde kunne gøres alment tilgængelige i godt 12-13 år, den endelige nedlukning af aktiviteterne -: forløbet med de ekstremt positive resulater og evalueringer - forgik frem til 23/12-2012. Der gik nu endvidere mange år og mangen fred løb i strand.


Fra 23/12- 2020 og det påfølgende år frem til 12/8-2021 åbnedes som anført et kort vindue, hvor hovedparten af de publicerbare dele (minus "de 7-8 tabte ruller") i det overleverede materiale kunne redigeres i en første samlet om end stadig spredt form - og uden endelig redaktion af de mange S.M.S.-termer og bibliografierne - og endvidere blive sat i en eftertidspassende tidsramme: Beretningen om de ukendte struber - fra en fjern og mytisk tid - hvor magien virkede og verden - beviseligt - blev ny :-)

Det lange interessante forord:

Ha-ha -: Det hele kom til denne verden for sjov, fordi det gav god gang i gode, smukke og sande ting og fordi det sagtens kunne lade sig gøre, hvis man ville, og det ville man ... og der sidder en læser faktisk flere både nu og især i fremtiden, som på underfuld maner har fået fat i disse ruller, læsere, for hvem det hele nu begynder, i en ny tid hvor ny "feber fra himlen" igen-igen rejser menneskehedens ånd til nye højder ...og: Ja, nyd det med vore salige velsignelser fra hinsides de dødes land med disse de gamle graves gaver (G.G.G.).

Nu lukkes viduet snart igen, ligesom verden overlevede krisen i august-september 2001: 10-11 år før "endedatoen", ser det nu ud til at meneskeheden igen klarede den krise der fra 2020 og frem her til august 2021 satte mennskehedens overlevelse på spil. - I fremtiden har folkenes ihukommelse nådigt glemt de kriser, mens de emner der samles her i S.M.S.-rullerne stadig vil fungere fint - ligeså relevante som altid.