SOCIETAS MONTIS SOLIS   

SkriftOverSigt (SOS)

  S.M.S.-termer  

 

 

Diverse S.M.S. Skrifter 

i foreløbig fragmentarisk form (F.F.F.)

 

© Copyright Seriøs Manuskript Service (S.M.S.) ©

Kapitlerne 1 - 2 - 3 - 4 
S.M.S.-rullerne Gruppe-rullerne Fest-rullerne Ritual-rullerne -
Appendikserne 1 - 4 - 5
Skole-rullerne - - Resonans-rullerne Hypnose-rullerne
Manualerne 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Rune-rullerne Tarot-rullerne Mo-rullerne I-Ching-rullerne Ifa-udu-rullerne
Supplementerne 2 - 3 - 4
- Ufo-rullerne Serielov-rullerne Engle-rullerne -
Exhibioerne 1 - 2 - 5
Edda-rullerne Beast-rullerne - - The Games

Udkast til Forord til Forenings-rullerne (F.T.F.)

På dette sted samlede i sine fjerne tider Societas Montis Solis (S.M.S.) sine indsigter i:
åndsvidenskab, psykisk forskning, parapsykologi, spiritualitet, magik og fornetidernes forståelser (FT.F).

Forskellige grupperinger af mennesker med levende interesse for emnerne havde over århundrerne ja i årtusinderne op til S.M.S.-manifesteringstiden i perioder samarbejdet herom.

De overleverede skrifter fremstod længe som et sæt løse rapporter fra disse og sådanne arbejder. Først længe efter udførtes omskrivninger og opsætning i den nyeste nutids dengang særlige elektroniske siderulleformat (S.E.S.) - heraf navnet "Rulle" for de overlevende og hermed overleverede skrifter.

Tak blev så her igen-igen med kyshånd bragt i førte omgang til de professionelle, som over årene aktivt støttede Generalsekretæren, Per Åstrup Olsen, blandt andet inderkredsene omkring: Strubes Forlag & Boghandel samt Det Ukendtes Boghandel og Forlaget SphinX, der, dengang de stadig fandtes, skaffede mange af de anvendte bøger og udstak en del af de behandlede områder. 

Og tak blev så igen her mange år senere endnu engang overbragt til de mange, der medvirkede dengang (D.M.D.) og så siden saligt forsvandt i årenes store åndedrag (Å.S.Å). Dog primært udførte Generalskretæren både dengang da og siden så det her for nu foreliggende (F.N.F) rullearbejde inspireret af og i samarbejde med de tre traditionelle mestre bag enhver respektabel forsamling af denne slags i tilfældet med S.M.S. -: Pelle Bull, Peter Eliot Juhl og Stig Agermose.

Societas Montis Solis (S.M.S.) SoelBiergSelSkaBet så sig selv (S.S.S.) som et åbent forskningsfællesskab,
der arbejdede bredt til alle sider indenfor de åndsvidenskabelige miljøer men stod  frit og selvstændigt,
samt kun byggede på den videnskabelige metode og den personlige interessepuls (P.IP)
 uden særlige religiøse, filosofiske, politiske, gruppemæssige eller økonomiske hensyn.

Dog efterhånden som generalsekretæren fik redaktionel almagt over materialet og tidens mennesker vendtes andenvejs,
blev det klart at Thelema og Asatro ofte - uden meningsforstyrrelse for læsningen - fik mange afgørende ord bragt til teksts


- og S.M.S.manifeteringstidens mirakel - set fra skriverens synspunkt: Det at "det skrevne" ikke blot ville forsvinde som kopier i få eksklusive samlinger og forsamlinger,
 men ville kunne få en mangfoldighed af fremstillinger i et relativt tidsubegrænset univers: det store elektroniske spind, som brød frem under den myndige manen, der sprang af arbejdets karakter.

Det betyder jo så også problemer: 

På den anden side - og med mere tyngde af goodwill:

 

 

Dette steds skat af skrifter (S.A.S.) befandt sig under langsom men sikker opbygning som sådan fra 10året før Internettets opkomst (fra omkring 12/8-1987 e.v.) og frem til 12/8-2012 e.v., hvor Internettet fandtes så meget, at Selskabets skat af skrifter (S.A.S.) havde kunne gøres alment tilgængelige i godt 12-13 år, den endelige nedlukning af aktiviteterne - forløbet med de ekstremt positive resulater og evalueringer - forgik frem til 22/12-2012 e.v.. Der gik nu endvidere mange år og mangen fred løb i strand.


Fra 22/12- 2020 e.v., og det påfølgende år frem til 12/8-2021 e.v. blev hovedparten af de publicerbare dele (minus "de 7 tabte ruller") i det overleverede materiale omredigeret i en første samlet om end spredt form og sat i en eftertidspassende tidsramme: Beretningen om de ukendte struber - fra en fjern og mytisk tid - hvor magien virkede og verden - beviseligt - blev ny :-)

Det lange interessante forord: