SOCIETAS MONTIS SOLIS

SkriftOverSigt (SOS)

KAPITEL

Generalsekretærens privatnet:
www.perolsen.net

De femogtyve S.M.S. Skrifter vers. 3.93

i foreløbig fragmentarisk form (F.F.F.)

 APPENDIKS
MANUAL

S.M.S.-termer

 SUPPLEMENT

BIBLIOGRAFI

© Copyright Seriøs Manuskript Service (S.M.S.) ©

EKSHIBIO
S.M.S. Bogen GruppeBogen FestBogen RitualBogen Aktivistbogen
SkoleBogen KærlighedsBogen ErnæringsBogen ResonansBogen HypnoseBogen
RuneBogen TarotBogen MoBogen I-ChingBogen Ifa-udu-Bogen
DanskBogen UfoBogen SerielovBogen EngleBogen SorteBogen
EddaBogen BeastBogen VærktøjsBogen YogaGongBogen The Games

På dette sted i cyberspace samler Societas Montis Solis sine indsigter i 
åndsvidenskab, psykisk forskning, parapsykologi, magik og alternative livsstil.
Forskellige grupperinger af mennesker med levende interesse for emnerne har i perioder samarbejdet herom.
De 25 bøger fremstår i dag som et sæt løse rapporter fra dette arbejde. Omskrivninger og lignende påregnes.

Tak til de professionelle der over årene aktivt har støttet Generalsekretæren, blandt andet inderkredsene omkring:
 Strubes Forlag & Boghandel samt Det Ukendtes Boghandel og Forlaget SphinX
Og tak til de mange der har virket som igangsættere & medarbejdere.

Societas Montis Solis (S.M.S.) SoelBiergSelSkaBet ser sig selv som et åbent forskningsfællesskab,
der arbejdet bredt til alle sider indenfor de åndsvidenskabelige miljøer men står frit og selvstændigt
samt kun bygger på den videnskabelige metode og den personlige interessepuls
 uden særlige religiøse, filosofiske, politiske eller økonomiske hensyn.

Dette sted under langsom men sikker opbygning frem til 12/8-2012 e.v.
(I tidsregningen efter Thelema op til 
109 årsfesten for Profeten og hans Bruds første Nat)
(I tidsregningen efter Maya-indianernes Tzolskin op til det sidste kvartal inden kalenderen igen når til 0)