SOCIETAS MONTIS SOLIS   

SkriftOverSigt (SOS)

  S.M.S.-termer  

 

 

Diverse S.M.S. Skrifter 

i foreløbig fragmentarisk form (F.F.F.)

 

© Copyright Seriøs Manuskript Service (S.M.S.) ©

S.M.S. Bogen GruppeBogen RuneBogen RitualBogen
SkoleBogen FestBogen I-ChingBogen ResonansBogen
VærktøjsBogen TarotBogen Ifa-udu-Bogen HypnoseBogen
BeastBogen MoBogen SerielovBogen EngleBogen
EddaBogen The Games UfoBogen SorteBogen

På dette sted samlede i sine fjerne tider Societas Montis Solis (S.M.S.) sine indsigter i:
åndsvidenskab, psykisk forskning, parapsykologi, spiritualitet, magik og fornetidernes forståelser (FT.F).

Forskellige grupperinger af mennesker med levende interesse for emnerne havde i perioder samarbejdet herom.
De overleverede bøger fremstod længe som et sæt løse rapporter fra disse arbejder. Først længe efter udførtes omskrivninger og lignende.

Tak til de professionelle der over årene aktivt støttede Generalsekretæren, blandt andet inderkredsene omkring:
 Strubes Forlag & Boghandel samt Det Ukendtes Boghandel og Forlaget SphinX, der, dengang de stadig fandtes, skaffede mange af de anvendte bøger .   
Og tak til de mange der medvirkede dengang og så siden saligt forsvandt i årenes store åndedrag (Å.S.Å). 

Societas Montis Solis (S.M.S.) SoelBiergSelSkaBet så sig selv (S.S.S.) som et åbent forskningsfællesskab,
der arbejdede bredt til alle sider indenfor de åndsvidenskabelige miljøer men stod  frit og selvstændigt,
samt kun byggede på den videnskabelige metode og den personlige interessepuls
 uden særlige religiøse, filosofiske, politiske, personlige eller økonomiske hensyn.

Dette steds skat af skrifter (S.A.S.) befandt sig under langsom men sikker opbygning frem til 12/8-2012.
Fra begyndelsen af 2021 og de påfølgende år blev hele materialet omredigeret og sat i sin eftertidspassende udformning,
inden også Generalsekretæren forsvandt blandt de ukendte struber fra en fjern og mytisk tid, hvor magien virkede :-)